• +31 20 261 94 85
  • mail@duurzaampm.nl

Author Archive Remco Wagemakers

Toekomst-Makers gestart!

Remco Wagemakers No Comments

Vandaag trapte Len Geisler, werkzaam bij Tauw Nederland, de eerste sessie van Toekomst-Makers in de Deventer Schouwburg af. Hij besprak hoe serious gaming kan bijdragen aan de verduurzaming van steden.

Dertien weken lang is er op maandag een bijzonder event in de Deventer Schouwburg. Dit zijn lunchbijeenkomsten waarbij een jonge denker, doener of maker reflecteert op het gedachtengoed van Jan Terlouw. Zo wordt een podium geboden aan sprekers met een unieke visie of een briljant idee of u hoort een bevlogen ‘talk’ over een reeds bestaand product of onderneming die bijdraagt aan een duurzame verandering. Een serie inspirerende en interactieve bijeenkomsten onder leiding van een ervaren moderator.

Stichting Deventer Jan Terlouw Lezing
Een duurzame wereld ligt Jan Terlouw na aan het hart. Een gedachtegoed dat zich verder kan ontwikkelen in een jaarlijks terugkerende lezing waar sprekers, op uitnodiging van de Stichting Deventer Jan Terlouw Lezing, hun visie op de wereld van morgen geven. Vanaf september 2018 voegt de stichting daar een nieuw onderdeel aan toe: het geven van een wekelijks podium in de Deventer Schouwburg aan duurzame doeners, denkers en makers, zogenaamde Toekomst-Makers. De Toekomst-Makers zijn afkomstig uit de regio Oost-Nederland en onder de 30 jaar.

DPM | Duurzaamheid in Podia en Musea is zakelijk leider en uitvoerend producent namens de stichting.

http://www.toekomst-makers.nl

DPM ‘launching partner’ Code49

Remco Wagemakers No Comments

Medio Juni werd op kasteel Nyenrode Code49: Cultureel ondernemen in duurzaam erfgoed, opgericht.

DPM | Duurzaamheid in Podia en Musea steunt als ‘launching partner’ deze nieuwe community of practice van harte en hoopt bij te dragen aan deze nieuwe community door haar kennis van het verduurzamen van theaters, podia en musea.

Het netwerk kreeg een kickstart doordat 10 van de 54 aanwezige organisaties, overheden en ondernemers meteen al tekenden voor een financiële bijdrage aan de ontwikkeling van het mobiele platform, meer activiteiten, onderzoek en duurzame kennisdeling. DPM | Duurzaamheid in Podia en Musea heeft gekozen om launching partner te zijn van Code49 omdat we de kracht van samenwerking en kennisdeling van harte onderschrijven. We zien bij de vele theaters, musea en podia waarmee wij samenwerken een sterke behoefte aan kennisdeling omdat bij het verduurzamen van (vaak) historische gebouwen veelal dezelfde vraagstukken opkomen. Middels Code49 hopen wij kennis te kunnen uitwisselen op dit vlak. Naast DPM tekenden verschillende organisatie een intentieverklaring voor hun bijdrage aan Code49 waaronder: Dijkoraad, Hermitage en Nieuwe Kerk Amsterdam, Gemeente Hilversum, HWA Architecten, Nederlandse Installatie Advies Groep, Ornamenten Restauratie Amsterdam, Seinwezen Haarlem, Stoa en Provincie Utrecht

ACHT CULTUURINSTELLINGEN OP ZERO WASTE EXPEDITIE

Remco Wagemakers No Comments

CULTUURSECTOR KANSRIJK BIJ AFVALPREVENTIE EN AFVALSCHEIDING

Acht cultuurinstellingen hebben getekend voor een ‘Zero Waste Expeditie’. Tijdens deze expeditie maken de instellingen een grote eerste stap met recycling en afvalpreventie. Het initiatief is een opmaat naar een circulaire cultuursector en onderdeel van het programma VANG Buitenshuis van Rijkswaterstaat.

De Zero Waste Expeditie

De Zero Waste Expeditie is een zoektocht naar een stappenplan voor de cultuursector. Swill (gegaarde voedselresten), folies en papier vormen de top-3 restafvalsoorten om als eerste aan te pakken. In de Zero Waste Expeditie doen de deelnemende cultuurinstellingen een interne sorteerproef van het afval om zichtbaar te maken wat er allemaal in het afval zit. Dit vergroot het bewustzijn onder medewerkers en stimuleert gedragsverandering. Want het gaat niet alleen om afvalscheiding en recycling; ook het voorkomen van afval is een belangrijk aanknopingspunt. Verder kijken de cultuurinstellingen tijdens de expeditie naar het optimaliseren van hun afvallogistiek en –techniek door bijvoorbeeld het inzetten van elektrische vrachtwagens, afvalpersen en sensoren die registreren hoe vol een bak is.

Afval in de cultuursector

De cultuursector is afvalintensief, zo blijkt uit de verkenning Van Afval Naar Grondstoffen in de Cultuursector. Jaarlijks produceert de sector 8.000 ton afval, waarvan slechts een klein deel wordt gerecycled. Gemiddeld verdwijnt 60% van het afval in de cultuursector als niet- gescheiden restafval in de verbrandingsoven. De ruim 1.100 Nederlandse theaters, poppodia en musea trekken gezamenlijk 50 miljoen bezoekers per jaar. Hierdoor heeft de sector grote potentie om bewustwording te creëren en gedrag te beïnvloeden. Door het verminderen en

scheiden van afval, behalen de instellingen maatschappelijke én financiële winst. Een gemiddeld theater kan ruim €3.000 per jaar besparen op de afvalverwerking. Een museum zelfs €6.600 per jaar.

De instellingen

Tijdens het officiële kick-off evenement tekenden Kunstlinie Almere Flevoland, Luxor Theater Rotterdam, Museon, Paradiso, Tivoli/Vredenburg en het Van Abbemuseum voor deelname aan de expeditie. Dit is het startsein voor de eerste Zero Waste Expeditie Cultuur van Nederland. In november worden de resultaten bekend gemaakt.

De Gemeente Amsterdam heeft aangegeven hier lokaal vervolg aan te willen geven en nodigt alle culturele instellingen aan het Leidseplein uit om aan deze landelijke expeditie mee te doen.

Organisatie

De Zero Waste Expeditie Cultuur wordt geïnitieerd, gefinancierd en (inhoudelijk) begeleid door de afdeling Afval Circulair van Rijkswaterstaat en uitgevoerd door DPM | Duurzaamheid in Podia en Musea. DPM is een advies- en projectmanagementkantoor op het gebied van duurzaamheid en helpt in het adviseren, begeleiden en aanjagen van een duurzame verandering in de culturele sector. De Plantagebuurt in Amsterdam heeft dankzij hulp van DPM al op afval, kosten en logistiek bespaard en de culturele instellingen in de Plantagebuurt liggen nu op koers voor 84% gescheiden grondstoffen in 2021.

Interview Bouw en Uitvoering

Remco Wagemakers No Comments

Publicatie in Bouw en Uitvoering 4 – 2018 met daarin een interview met Remco Wagemakers of duurzaamheid in de cultuursector en voorbeelden uit de Amsterdamse cultuursector.

Mooiste quote: “Het gaat vooral om een pragmatische houding binnen de instellingen. Wij worden feitelijk ingehuurd als externe aanjager voor een bepaalde periode. Het doel is wel dat we als bureau uiteindelijk overbodig zijn. Dat maakt dat instellingen vaak een team creëren om duurzaamheid constant op de agenda te houden.”

 

Bijeenkomst: State of Sustainability 2018

Remco Wagemakers No Comments

Vandaag hebben wij in de Stadsschouwburg Utrecht, samen met medekoplopers en geïnteresseerden, middels een sterk informatief middagprogramma de vraag proberen te beantwoorden hoe we de transitie naar een nog duurzamere culturele sector kunnen versnellen.

 Inmiddels hebben wij door het gehele land vele podia en musea gescand op basis van de BREEAM-methodiek. De verzamelde data geven veel inzicht, niet alleen voor de organisatie zelf, maar ook voor de cultuurbranche als geheel. De data zijn razend interessant en we hebben  een concept benchmark/ tool gepresenteerd waaruit blijkt welke grote kansen er voor de sector zijn.

Namens de Dutch Green Building Council (DGBC) kwam Thomas Metz(programmamanager bestaande bouw) een korte presentatie geven over duurzaamheid in de gebouwde omgeving en wat dit betekent voor de culturele sector.

Daarnaast sprak Joost Kok, hoofd bedrijfsvoering Stadsschouwburg Utrecht, wat de quickscan voor de Stadsschouwburg Utrecht heeft betekend en hoe deze ingezet wordt ter verdere vormgeving van hun verduurzamingsagenda.

 

1

DPM | Duurzaamheid in Podia en Musea

DPM | Duurzaamheid in Podia en Musea (DPM) is een advies- en projectmanagementbureau op het gebied van duurzaamheid. Wij adviseren, begeleiden en zijn de aanjager van een versnelde verduurzaming van de culturele sector en binnenstedelijke gebieden. Wij vinden het belangrijk om projecten op het gebied van duurzaamheid te leiden met een pragmatische houding en willen ook een actieve partner binnen uw organisatie zijn.