ACHT CULTUURINSTELLINGEN OP ZERO WASTE EXPEDITIE

CULTUURSECTOR KANSRIJK BIJ AFVALPREVENTIE EN AFVALSCHEIDING

Acht cultuurinstellingen hebben getekend voor een ‘Zero Waste Expeditie’. Tijdens deze expeditie maken de instellingen een grote eerste stap met recycling en afvalpreventie. Het initiatief is een opmaat naar een circulaire cultuursector en onderdeel van het programma VANG Buitenshuis van Rijkswaterstaat.

De Zero Waste Expeditie

De Zero Waste Expeditie is een zoektocht naar een stappenplan voor de cultuursector. Swill (gegaarde voedselresten), folies en papier vormen de top-3 restafvalsoorten om als eerste aan te pakken. In de Zero Waste Expeditie doen de deelnemende cultuurinstellingen een interne sorteerproef van het afval om zichtbaar te maken wat er allemaal in het afval zit. Dit vergroot het bewustzijn onder medewerkers en stimuleert gedragsverandering. Want het gaat niet alleen om afvalscheiding en recycling; ook het voorkomen van afval is een belangrijk aanknopingspunt. Verder kijken de cultuurinstellingen tijdens de expeditie naar het optimaliseren van hun afvallogistiek en –techniek door bijvoorbeeld het inzetten van elektrische vrachtwagens, afvalpersen en sensoren die registreren hoe vol een bak is.

Afval in de cultuursector

De cultuursector is afvalintensief, zo blijkt uit de verkenning Van Afval Naar Grondstoffen in de Cultuursector. Jaarlijks produceert de sector 8.000 ton afval, waarvan slechts een klein deel wordt gerecycled. Gemiddeld verdwijnt 60% van het afval in de cultuursector als niet- gescheiden restafval in de verbrandingsoven. De ruim 1.100 Nederlandse theaters, poppodia en musea trekken gezamenlijk 50 miljoen bezoekers per jaar. Hierdoor heeft de sector grote potentie om bewustwording te creëren en gedrag te beïnvloeden. Door het verminderen en

scheiden van afval, behalen de instellingen maatschappelijke én financiële winst. Een gemiddeld theater kan ruim €3.000 per jaar besparen op de afvalverwerking. Een museum zelfs €6.600 per jaar.

De instellingen

Tijdens het officiële kick-off evenement tekenden Kunstlinie Almere Flevoland, Luxor Theater Rotterdam, Museon, Paradiso, Tivoli/Vredenburg en het Van Abbemuseum voor deelname aan de expeditie. Dit is het startsein voor de eerste Zero Waste Expeditie Cultuur van Nederland. In november worden de resultaten bekend gemaakt.

De Gemeente Amsterdam heeft aangegeven hier lokaal vervolg aan te willen geven en nodigt alle culturele instellingen aan het Leidseplein uit om aan deze landelijke expeditie mee te doen.

Organisatie

De Zero Waste Expeditie Cultuur wordt geïnitieerd, gefinancierd en (inhoudelijk) begeleid door de afdeling Afval Circulair van Rijkswaterstaat en uitgevoerd door DPM | Duurzaamheid in Podia en Musea. DPM is een advies- en projectmanagementkantoor op het gebied van duurzaamheid en helpt in het adviseren, begeleiden en aanjagen van een duurzame verandering in de culturele sector. De Plantagebuurt in Amsterdam heeft dankzij hulp van DPM al op afval, kosten en logistiek bespaard en de culturele instellingen in de Plantagebuurt liggen nu op koers voor 84% gescheiden grondstoffen in 2021.